Navigatie

Zonneveld Boeldershoek

Welkom op de projectpagina van het zonneveld in Boeldershoek! Hengelo gaat een grote sprong voorwaarts maken in de verduurzaming van haar eigen energiebehoefte. Door een nieuw zonneveld in Boeldershoek te ontwikkelen gaan we ervan uit dat we voldoende duurzame energie opwekken voor 8.000 huishoudens. Deze plannen komen voort uit het omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 van de gemeente Hengelo. In het programma staan onder meer de locaties en aanpak om duurzame energie op te wekken via zon en wind. Energie van Hengelo, Vattenfall en de gemeente Hengelo werken samen om het zonneveld te realiseren en landschappelijk in te passen. Hiervoor staan de wensen en behoeften van belanghebbenden uit de omgeving centraal. Belanghebbenden zoals omwonenden, omliggende bedrijven en belangenpartijen uit de omgeving. Om deze wensen en behoeften op te halen zijn wij in gesprek. Ook hielden we meerdere bijeenkomsten waarin mensen kunnen meepraten over de inpassing van het zonneveld. Wilt u meer weten over hoe u kunt meepraten en wanneer de bijeenkomsten zijn? Bekijk dan de procespagina.

Technische specificaties

Locatie

ten noorden van Twence, tussen de Boekeloseveldweg, Boekeloseweg en Bruninksweg.

Vermogen

bij een vermogen van 28,5 MWp zouden we met 43.000 panelen tot een elektriciteitsproductie komen dat overeenkomt met het gemiddelde jaarlijkse verbruik (3.000 kwh) van 8.000 huishoudens.

Oppervlakte

24 hectare

Lokale opbrengsten

Energie van Hengelo wil een lokale en onafhankelijke energievoorziening creëren die van en voor de Hengeloërs zelf is. Daarom exploiteren we een deel van het zonneveld dat in beheer is van Vattenfall. Het gaat hier om 12 hectare. Bewoners van Hengelo kunnen via de coöperatie investeren en bijdragen aan de financiering van het zonneveld. Hierdoor ontstaat lokaal eigenaarschap en kan de gemeenschap voorzien in eigen energiebehoefte. Eventuele winsten uit het zonneveld worden onder andere gebruikt om het woonklimaat in de omgeving te verbeteren, zodat het project teruggeeft aan de directe omgeving. Hiervoor wordt een gebiedsfonds en duurzaamheidsfonds opgericht. Het gebiedsfonds wordt beheerd door belanghebbenden en de gemeente. Het duurzaamheidsfonds wordt beheerd door Energie van Hengelo en de gemeente. Gaandeweg het traject willen we samen met de inwoners van Hengelo bekijken wat de voorkeur heeft qua investeren. Dat kunnen bijvoorbeeld aandelen zijn of obligaties.

Vrouw op grasveld bij zonnepanelen.

Veelgestelde vragen

Waarom werken gemeente, Vattenfall en Energie van Hengelo samen?

Waarom deze locatie voor het zonnepark?

Zijn de zonnepanelen zichtbaar vanaf de weg?

Hoelang blijft het zonneveld?

Op welke manier wordt de omgeving betrokken?

Waar kan ik over meepraten?

Wanneer start de bouw en hoelang gaat het duren?

Op welke manier profiteert de omgeving?

Interesse?
Meld je aan

Ik wil graag de nieuwsbrieven ontvangen.

Partners & Samenwerkingen

Partner logo Gemeente Hengelo
Partner logo Nieuwe energie
Partner logo Enschede energie
Partner logo provincie overijssel
Partner logo Fix-brigade
partner logo anpakn
partner logo eurus
partner logo trimotion

© Energie van Hengelo 2024 - Website ontwikkeld door TriMotion