Buurtinitiatief Duurzaam Hasseler Es

Lees op deze pagina meer over het buurtinitiatief Duurzaam Hasseler Es!

Buurtinitiatief Duurzaam Hasseler Es

Wij zijn een buurtinitiatief van onze wijk Hasseler es. Onze missie is om de Hasseler Es te transformeren tot een duurzame en leefbare gemeenschap. We willen onze bewoners aanmoedigen om bewuste keuzes te maken op het gebied van energieverbruik, afvalbeheer, mobiliteit en andere aspecten van duurzaam leven. We streven ernaar om de gemeenschap te betrekken bij het behalen van onze doelstellingen. Door samen te werken en innovatieve oplossingen te implementeren, willen we een voorbeeld zijn voor andere gemeenschappen en bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Energie betaalbaarheid

De betaalbaarheid van de energierekening is niet voor iedereen vanzelfsprekend; veel mensen maken zich zorgen over de betaalbaarheid van energie. Dit geldt ook voor onze wijk. Samen met Wijkracht organiseert Duurzaam Hasseler Es informatiebijeenkomsten en zorgen wij voor materialen waarmee we onze wijkbewoners een steuntje in de rug kunnen geven in het besparen van energie en en het verlagen van de energierekening. In september starten we met een actie waarbij we energiebesparende materialen beschikbaar stellen. Verder gaan we een demonstratie geven over hoe deze materialen geïnstalleerd kunnen worden. Wil je hier meer over weten? Houd dan de “Weggeefkast” in de gaten, informeer bij Wijkracht of neem contact met ons op. 

Verduurzamen doe je samen!

Als je rondloopt in onze wijk is het duidelijk dat veel bewoners al druk bezig zijn met het verduurzamen van hun woning. Tijdens gesprekken met deze bewoners vielen ons een paar dingen op: iedereen is het wiel opnieuw aan het uitvinden, eventueel aangezet door goed bedoeld advies van vrienden en bekenden en al snel verzandt men in het woud van aanbieders, installateurs en subsidies. Niet altijd is duidelijk waar goede en veilige maatregelen en installatie aan moeten voldoen en waar men op terug kan vallen bij klachten en missers. Het draait er vaak op uit dat iedereen “maar wat doet” en vaak achteraf wordt geconfronteerd met de gevolgen van minder goed gemaakte keuzes. Dit moet toch veel handiger, efficiënter en goedkoper kunnen in onze wijk? De wijk stamt uit de jaren 80 en kent een beperkt aantal type woningen; dus vele woningen zijn gelijk aan elkaar.

Ons bewonersinitiatief is een samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel (NMO) en richt zich op het collectief verduurzamen van huizen. Hier wordt collectief advies aangevraagd, materiaal ingekocht, werkzaamheden uitgevoerd en nazorg geleverd. Met een groep bewoners sta je sterker en kan het ook nog eens voordeliger uitpakken.

Het initiële plan hebben we in de eerste maanden van 2023 opgesteld en momenteel zitten we in de uitvoering van eerste concrete voorbereidende acties. 5 woningeigenaren hebben meegewerkt aan een woningopname door een onafhankelijke expert om hiermee inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de woning te verduurzamen. Hierbij representeert elke woning een veelvoorkomend type in de Bovenhoek. Binnenkort gaan we samen met de 5 woningeigenaren vaststellen aan welke maatregelen de grootste behoefte is. Daarna gaan we verder de buurt in om bij andere medebewoners de behoefte aan verduurzaming op te halen met in het achterhoofd de resultaten van de woningopnames. Met de opgedane ervaringen, kennis en behoeftes gaan we het collectief verder vormgeven, vanuit de Bovenhoek tot de gehele Hasseler Es.

Werkgroep Duurzaam Hasseler Es is onderdeel van energiecoöperatie Energie van Hengelo. De energiecoöperatie, die door en voor mensen uit Hengelo opgezet is. We kunnen elkaar aanvullen en gebruikmaken van elkaars expertise en netwerk.

Wil je meer weten over dit project of over Duurzaam Hasseler Es, neem dan contact met ons op!

Partners & Samenwerkingen

Partner logo Gemeente Hengelo
Partner logo Nieuwe energie
Partner logo Enschede energie
Partner logo provincie overijssel
Partner logo Fix-brigade
partner logo anpakn
partner logo eurus
partner logo trimotion

© Energie van Hengelo 2024 - Website ontwikkeld door TriMotion